Veřejná sbírka pro krajinu pod Ralskem

Geopark Ralsko o.p.s. realizuje od listopadu 2015 oficiální veřejnou sbírku.

Přispějte prosím libovolnou částkou na účet 2112355948/2700 a podílejte se tak na dalším rozvoji oblasti Geoparku Ralsko.

ÚČEL SBÍRKY

Účelem sbírky je shromažďování finančních prostředků na projekty zajišťující ochranu, obnovu a prezentaci přírodního a kulturního dědictví Geoparku Ralsko a podporující rozvoj šetrné turistiky v Geoparku Ralsko (realizace návštěvnických středisek, odpočívadel, naučných stezek, značení turistických tras, obnova drobných památek a dalších podobných aktivit). Způsob shromažďování finančních prostředků:

Shromažďováním peněžních příspěvků na vyhlášeném bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky: UniCreditBank, Jindřicha z Lipé 108/25, 470 01 Česká Lípa, č. účtu: 2112355948/2700

Putovními pokladničkami – 3 ks putovních pokladniček

Prodejem vstupenek na veřejné kulturní akce pořádané Geoparkem Ralsko o.p.s. za účelem získání příspěvku. Výše příspěvku je 20% z ceny vstupenek.

Vyúčtování veřejné sbírky na období 23.11.2015-31.12.2016

Kontaktní osoba projektu
Lenka Mrázová
+420 739 354 701
ředitelka
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz