Půda – skrytý (tajemný) svět pod našima nohama

Výukový program 

Doporučená věková skupina: 1. stupeň ZŠ - 3.-5. třída
Délka trvání: 2 vyučovací hodiny
Prostředí programu: v učebně vaší školy
Termín konání:

na objednání,

realizace od března do října

Cena za program na účastníka: 30,-Kč za žáka. Pokud je program financován přes projekt MAP II - LAG Podralsko, je zdarma. 

Popis

Půda je nezbytnou oživenou a životadárnou vrstvou pro rostliny, živočichy a lidstvo. Jak vzniká, co je podstatné pro její úrodnost a schopnost poutat vodu? Pojďme poznávat zásadní podmínky vzniku půd, naučme se rozlišit půdní druhy, zkoumejme půdní organismy a jejich role při vzniku půdy, pomocí atlasu budeme určovat půdní živočichy a poznávat jejich vzájemné vazby a vztahy.

Odkaz na rezervaci
Kontaktní osoba projektu
Kateřina Thierlová
+420 607 776 321
koordinátor EVVO programů
programy@geoparkralsko.cz