Proměny krajiny - časová osa

Výukový ekologický program pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

Jak se proměnila tvář naší krajiny za posledních několik staletí? Co nám poví staré mapy a fotografie? Co rozhodovalo o tom, jak bude krajina vypadat? Zkusíme vytvoři časovou osu krajiny a umístit na ní některé zásadní události a momenty - celosvětové i regionální, které byly rozhodující. Workshop pomáhá pochopit souvislost mezi lidskou činností, změnami v krajině a některými problémy životního prostředí. Věnuje se také krajině Geoparku Ralsko, která je modelovým příkladem.

Doporučená věková skupina 2. stupeň ZŠ a SŠ
Délka trvání 2-3 vyučovací hodiny
Místo konání v učebně ve vaší škole
Termín konání na objednání
Cena programu na účastníka 30,-Kč za žáka. Pokud je program financován přes projekt MAP II - LAG Podralsko, je zdarma. 

Popis programu

Krajina našeho regionu prošla během staletí mnohými proměnami. Budeme to sledovat na příkladu krajiny pod Ralskem - jako modelový příklad krajiny (důležité prvky v krajině - např. rybníky, mezníky - odsun německých obyvatel, kolektivizace, zřízení vojenského prostoru, těžba uranu, těžba kamene). S účastníky debatujeme nad souvislostí mezi lidskou činností, změnami v konkrétní krajině a problémy životního prostředí. Program je založen na principech místně zakotveného učení. Účastníci mluví o místech, která znají. Účastníky čeká tvorba časové osy, práce se starými a novými mapami a leteckými fotografiemi.

Odkaz na rezervaci
Kontaktní osoba projektu
Kateřina Thierlová
+420 607 776 321
koordinátor EVVO programů
programy@geoparkralsko.cz