Po stopách těžby železné rudy

Hamr na Jezeře

Terénní vzdělávací program určený pro 2. stupeň základních škol a střední školy.

Jak vyčíst z krajiny její geologickou minulost? Co se dělo v druhohorách, třetihorách a čtvrtohorách? Jaké jsou výlevné horniny a jaké sedimentární? Co je polzenit a limonit? Dokážete najít v terénu stopy po těžbě železné rudy? Jaké kopce mají tvar kupky sena a o čem svědčí "svědecké kopce"? 

Doporučená věková skupina

2. stupeň, SŠ

max počet účastníků 30 dětí

Délka trvání 3-4 hodiny
Prostředí programu terén
Termín konání

na objednání

nutno objednat autobusovou dopravu

Cena programu na účastníka: 30,-Kč za žáka. Pokud je program financován přes projekt MAP II - LAG Podralsko, je zdarma. 

Rubáš

Trasa terénního programu

Trasa A: výchozí místo parkoviště pod Děvínem - Děvín - Schächtenstein - Skalní divadlo - Děvín


Trasa B: výchozí místo zmrzlinárna u nádrže Horka ve Stráži pod Ralskem  - Šibeniční vrch - Malý a Velký Jelenní vrch - pod Kozím hřbetem - nádrž Horka ve Stráži pod Ralskem

Popis programu

V průběhu programu se účastníci seznámí s historiíí těžby železné rudy, která v našem regionu probíhala již od 16. století. Na základě geologické mapy, pracovních listů a animací si ukážeme, kde se železná ruda vzala - geologické procesy druhohor (sedimentace, vulkanická činnost - polzenity), třetihory (vulkanická činnost, proželeznění pískovce), čtvrtohory (eroze, modelace krajiny). Ukážeme si typické horniny regionu. V terénu budeme hledat pozůstatky po těžbě železných rud - jámy (tzv. pinky - Schächtenstein) a příkopy, svislé šachty a štoly (Děvín).

Program na in-line bruslích

Program lze realizovat i s menší skupinkou na inline bruslích (využití místních inline stezek).

Odkaz na rezervaci
Kontaktní osoba projektu
Kateřina Thierlová
+420 607 776 321
koordinátor EVVO programů
programy@geoparkralsko.cz
50.6919517, 14.8603122