Česko-německá platforma Společná krajina - společná budoucnost

Ukončený

Cílem projektu je navázání dlouhodobé spolupráce mezi institucemi a vytvoření kulturní (interdiciplinární) platformy, tj. prostoru pro setkávání a výměnu zkušeností v tématu péče o společnou krajinu českoněmeckého pohraničí, která má stejnou geologickou minulost.

Trojlogo.PNG

Posláním aktivit je posílení kulturní identity místních obyvatel s krajinou v pohraničí, která prošla (stejně jako podobná místa v Sudetech) zásadní proměnou ve 20. století. V dnešní době k takovým místům teprve hledáme vztah, mnoho z nich jsou místa "zmizelá", jejichž význam pro budoucnost musíme teprve najít.

Projekt propojuje lidi a organizace z oboru ekologie, psychologie, filosofie, kulturní historie, přírodních věd a umění, aby vytvořil celostní přístupu ke krajině a člověku. Projekt spojuje umění a krajinu, toto spojení prolamuje jazykové bariéry.

Aktivity projektu:

Audiovizuální výstupy projektu:

Pro média:

Kontaktní osoba projektu
Lenka Mrázová
+420 739 354 701
ředitelka
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz
Donor

Die Veranstaltung ist ein Teil des Projektes „Tschechisch-Deutsche interkulturelle Plattform Gemeinsame Landschaft – gemeinsame Zukunft “, welches aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung - dem Kooperationsprogramm „SN-CZ 2014-2020“ im Rahmen des Kleinprojektefonds der Euroregion Neiße unterstützt wurde.

Partner
Loga Partnerů
euroregion_nisa evropska_unie_regionalni_rozvoj sn_cz